Tel 0299 363889 | mail@smitelektra.nl

Intermezzo Zuidas

Smit Elektra op grote hoogte aan de Zuidas in Amsterdam met 235 appartementen verdeeld over 23 woonlagen.

Intermezzo is de naam voor het aansprekende woningbouwproject aan de Zuidas. Op deze internationale toplocatie verrijzen twee bijzondere appartementencomplexen.


Met de plannen voor de realisatie van ruim 8000 woningen mag de Zuidas één van de grootste woningbouwprojecten van Nederland worden genoemd.


Aanvullende eisen i.v.m. hoogte complex

Tezamen met de Supermarkt en de parkeergarage is dit ook voor Smit Elektra een meer dan bijzonder project te noemen. Wij verzorgen de brandmeldinstallatie, toegangscontrole, de verlichtingsinstallatie en de bekabeling t.b.v. de overdrukinstallatie. Met 23 woonlagen zal het elegante complex ruimschoots de 70 meter overstijgen. Dat betekent aanvullende eisen met betrekking tot bijvoorbeeld brandveiligheid en dáár liggen voor de specialisten van Smit Elektra uiteraard de mogelijkheden hun expertise te doen laten gelden. En dat zullen ze doen!


Samenwerking

Alleen door middel van samenwerking zijn projecten met deze metropolistische allure te realiseren. ERA contour ontwikkelde samen met woningstichting Eigen Haard en Bouwfonds ontwikkeling de plannen en realisatie van de 235 appartementen waarvan er 58 gereserveerd zijn voor sociale huur. Inbo tekende voor het gracieuse ontwerp. Smit Elektra is dankbaar dat wij deel mogen uitmaken van deze samenwerking met internationale reikwijdte.

Projectgegevens


De opdrachtgever; ERA Contour

ERA Contour

ERA Contour werkt samen met gemeenten, corporaties, bewoners en ontwikkelaars en creeërt buurten en wijken. Duurzame wijken waar mensen met plezier blijven wonen. Dat kunnen we niet alleen maar doen we samen. Co-creatie: samenwerken met partner en eindgebruikers. Helder en transparant en met respect voor mens en milieu.

Foto's project