Tel 0299 363889 | mail@smitelektra.nl

Domotica in de zorg

Langer zelfstanding thuis wonen.

Smit Elektra verzorgt veel KNX/domotica toepassingen in zorggerelateerde instellingen als verzorgingshuizen en woongemeenschappen. De combinatie van de vele mogelijkheden die KNX biedt worden door de specialisten van Smit Elektra aangewend om meer leefcomfort te realiseren. Voor zorgbehoevende senioren is het zo mogelijk langer zelfstandig (thuis) te wonen. 

  • Beeldbellen
  • Deurautomatisering
  • Automatisch brand- en inbraakalarm
  • Veilig koken, koffiezetten of strijken (automatisch uitschakelen bij lang inactief gebruik)
  • Tijds- en medicatiemeldingen
  • Paniek- en alarmmeldingen voor arts, familie en/of buren
  • Koppelingen met zorginstellingen
Op zoek naar domotica toepassingen voor uw onderneming? Bel 0299 398012 en vraag naar Henk Keizer
Datanetwerk 2.0: optimale systeemprestaties en klaar voor Big-Data