Tel 0299 363889 | mail@smitelektra.nl

Gecertificeerde keuringen

Smit Elektra verzorgt gecertificeerde keuringen (o.a. NEN 3140/1010)

Technische installaties zijn nimmer statisch werkende systemen. Smit Elektra biedt goed gestructureerde beheer- en onderhoudsplannen en verricht gecertificeerde keuringen. 


Inspecties; veiligheid als leidend aspect.

Elke organisatie of onderneming moet kunnen vertrouwen op technische installaties. Risico’s die de continuïteit van bedrijfsprocessen bedreigen moeten te allen tijde voorkomen worden. Installaties en aanvullende producten die de (brand)veiligheid moeten beschermen zijn bij wet verplicht te worden gekeurd.

Bedrijven en organisaties zijn hier zelf verantwoordelijk en dus ook aansprakelijk voor. Verzekeringsmaatschappijen vereisen periodiek keuringen en inspecties voor technische installaties. Smit Elektra is gecertificeerd om wettelijke inspecties uit te voeren op het gebied van brandbeveiliging, brandblussers, inbraak- en camerabeveiliging.


Gecertificeerde keuringen (o.a. NEN 3140/1010)

Inspecties voor technische installaties kunnen complex zijn en dienen daarom met de grootste zorg te worden uitgevoerd. Alle keuringen die Smit Elektra uitvoert worden zorgvuldig gerapporteerd en gedocumenteerd. In het door ons over te dragen keuringsrapport vindt u onze bevindingen, conclusies en adviezen terug. Uiteraard voorzien van een stappenplan om eventuele hiaten in uw systeem te herstellen. De onderneming voldoet opnieuw aan de wettelijk gestelde eisen en de veiligheid is gewaarborgd.

Mogelijke keuringen:
WIj verrichten ook planmatig onderhoud aan uw installaties:
Wilt u meer weten over technisch beheer. Neem contact op met John Zoetebier, tel  0299 398014
Smit Elektra levert en onderhoudt alle soorten brandblusmiddelen