Tel 0299 363889 | mail@smitelektra.nl

Klachten? Graag!

Heeft u klachten, opmerkingen of verbeterpunten? Wij horen het écht heel graag! Voor ons is het gratis en zeer waardevol advies.

Voortdurend op zoek naar verbetering

De visie van Smit Elektra is in principe simpel: Wij willen de beste zijn in ons vakgebied. En álle medewerkers van Smit Elektra werken daar aan mee. Elke dag streven we naar het maximale en we zijn voortdurend op zoek naar verbetering. Die instelling heeft ons al veel gebracht. 


Kwaliteitsverbetering

De kern van kwaliteit is dat het nooit ‘af’ is. En dat is gelijk ook het mooie ervan. Smit Elektra is altijd op zoek naar verbeterpunten en veranderingen. Van onschatbare waarde voor dit kwaliteitsproces is input en informatie van onze klanten. Wat wil de klant? Waar gaat hij of zij heen en wat wordt er van ons verwacht?


Deel uw mening met ons!

Wij nodigen iedereen van harte uit om ervaringen met ons te delen. Graag horen wij, onverbloemd, uw klachten, opmerkingen en/of aanbevelingen. Dat sterkt ons om onze processen nóg beter te maken.
Laat het ons daarom alstublieft weten! Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw waardevolle bijdrage.