Tel 0299 363889 | mail@smitelektra.nl
04-10-2018

Ook Smit helpt mee aan een schonere luchtvaart

Ook Smit helpt mee aan een schonere luchtvaart

Vandaag in de Telegraaf: ‘Kille ontvangst van plan voor schone luchtvaart en lawaaibelasting’. De luchtvaartsector dreigt niets terug te zien van de inspanningen die ze pleegt voor een schonere luchtvaart. Woensdag werd het actieplan ‘slim en duurzaam’ gepresenteerd waarin de sector met plannen komt om de CO2-uitstoot in 2030 met 35% te reduceren.
 
In 2014 heeft Smit Elektra een rapport aangeleverd voor de opwekking van stroom door middel van zonnepanelen voor Schiphol. Met maar liefst 825 stuks panelen, is een groot deel van Schiphol al voorzien van zonnepanelen van Smit Elektra. In het nieuwe actieplan wordt onder andere aangegeven dat er tot 2021 nog meer panelen bij zullen komen op luchthavens. Bij het nieuwsbericht in de Telegraaf en in het actieplan is bovenstaande foto van Smit Elektra gebruikt.

Lees hieronder het volledige artikel in de Telegraaf.
 

Vliegtaks inzet van harde strijd


 
De luchtvaartsector dreigt niets terug te zien van de inspanningen die ze pleegt voor een schonere luchtvaart. KLM is straks een paar honderd miljoen verder aan heffingen en belastingen.
 

Woensdag werd het plan ‘slim en duurzaam’ gepresenteerd waarin de sector met plannen komt om de CO2-uitstoot in 2030 met 35% te reduceren. De sector hoopt dat ze iets terug zal krijgen van haar inspanningen, zoals het wegstrepen van de vliegtaks. “De vliegtaks staat in het regeerakkoord, die gaat er komen”, zei miniter Cora van Nieuwenhuizen na ontvangst van het plan. Daarmee zorgde ze woensdag voor een domper op de feestvreude. In het regeerakkoord is namelijk een ‘drietrapraket’ afgesproken.
 
De vliegtaks is pas aan de orde als er in Europees verband geen nieuwe initiatieven worden ontwikkeld voor schonere luchtvaart. Daarna is de sector zelf aan zet. “We maken nieuwe categoriën volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’, tot wel twee keer zoveel toeslag als nu. Aan de andere kant gaan we schonere en stillere toestellen juist meer belonen met kortingen. Die kunnen oplopen tot 50%”, Aldus Schiphol-topman Dick Benschop. Daarmee is stap twee gezet via de havengelden. Desondanks houdt Van Nieuwenhuizen vast aan de vliegtaks, stap drie. Daarmee maakt de VVD-bewindvrouw een draai. Eerder dit jaar stelde ze in de Tweede Kamer: “We gaan ons inzetten dat het niet nodig zal zijn.”
 
De luchtvaartmaatschappijen betalen al een Europse belasting op CO2-uitstoot en eentje in mondiaal verband. Daar komt de lawaaiheffing van Benschop bovenop, en dus ook de vliegtaks. “Door de stapeling van vier belastingen worden we minder concurrerend. Dat is niet goed voor Nederland”, zegt president-directeur Pieter Elbers van KLM woensdag. “Deze stapeling van heffingen en betalingen kosten ons tientallen miljoenen, meer dan de recente loonsverhogingen van het personeel.” Hij wijst er op dat de helft van een ticket van €100,- opgaat aan de verschillende heffingen en belastingen.
 
Vooral KLM is het haasje als de plannen doorgaan in de huidige vorm. Het bedrijf is gebonden aan Nederland en kan de vloot niet zomaar verplaatsen. Met de vliegtaks wordt KLM door de eigen aandeelhouder op kosten van ongeveer €140 miljoen gejaagd. Of de taks goedgemaakt wordt in de prijzen is twijfelachtig in de huidige concurrentieverhoudingen. “De luchtvaart is belangrijk voor onze economie. De sector kan zijn geld maar een keer uitgeven”, waarschuwde voorzitter Hans de Boer van werkgeversorganisatie VNO-NCW bij de ondertekening.
 
Met de luchtvaart zijn in de brede zin 300.000 banen gemoeid. Daarom wil de sector de vliegtaks graag aanwenden voor investeringen die de sector verder brengen in plaats van de schatkist. “Laten we met z’n allen nou investeren in de vergroening van de luchtvaart. Vliegen zal altijd blijven. We gaan niet terug naar het stenen tijdperk”, zei Elbers. Maar Van Nieuwenhuizen liet zich niet verleiden ons toezeggingen te doen voor een concrete bestemming voor het geld.
 
“Ik verwacht niet dat de minister hier meteen zegt dat de vliegtaks van tafel gaat. Daarom zullen we de komende tijd in gesprek blijven om de platte vliegtaks van tafel te krijgen”, zegt Elbers in een reactie. De bewindsvrouw is niet onder de indruk van de bezwaren van KLM. “We investeren een veelvoud van de vliegtaks om Schiphol als verkeersknooppunt op te knappen. De Tweede kamer reageerde op het plan volgens de ‘partijlijn’. Zo typeert de ChristenUnie het plan een ‘wassen neus’, juicht D66 de plannen toe, maar is nog steeds voorstander van een ‘platte tickettaks’. D66-prominent Roger van Boxtel kan hier mogelijk als breekijzer fungeren, want hij tekende als NS-baas mee in de plannen voor de schonere luchtvaart. De VVD is enthousiast, maar moet nog ‘bestuderen’ of het schone luchtvaartplan de tickettaks kan vervangen.
 
Bron: Telegraaf.
Lees hier het originele artikel.
Download hier het actieplan.