Tel 0299 363889 | mail@smitelektra.nl
26-10-2018

Vanaf heden is Smit Elektra SCIOS Scope 8 gecertificeerd!

Vanaf heden is Smit Elektra SCIOS Scope 8 gecertificeerd!

Smit keurt en certificeert elektrische installaties in gebouwen nu volgens SCIOS Scope 8. Een bewijs van vakmanschap. Wij hechten grote waarde aan kernwaarden als kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit ziet u terug in onze certificering. Dankzij onze certificaten kunnen wij onze kwaliteit en kennis aantonen én op pijl houden! Periodiek wordt Smit Elektra getoetst en wij doen er dan ook alles aan om onze certificering te behouden. Bekijk hier de certificaten van Smit Elektra.  

Met het certificaat Scope 8 Elektrische installaties op zak, tonen wij aan dat wij zelfstandig inspecties kunnen uitvoeren aan, met en nabij laagspanningsinstallaties. Wij voldoen aan de eisen die aan inspecteurs van elektrische installaties worden gesteld, volgens de norm NEN-EN 50110 / NEN 3140.

In de elektrotechniek gelden veel regels en veiligheidsvoorschriften. De Stichting SCIOS is eigenaar van, beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor de inspectie en het onderhoud van technische installaties. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling. In de certificatieregeling worden regels beschreven voor de certificatie van bedrijven en zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van opleiding en ervaring van personen die werkzaam zijn bij die bedrijven.