Tel 0299 363889 | mail@smitelektra.nl

Co-Green - Energieneutrale Wijk

Bouwen anno 2015: Duurzaam slopen, bouwen en wonen in Stadstuin Overtoom

Stadstuin Overtoom is een uitzonderlijk project in het Amsterdam Nieuw-West.


Co-Green; klimaatneutraal ontwikkelen

Een complete wijk van maar liefst 470 woningen en bedrijfsruimtes wordt volledig klimaatneutraal ontwikkeld. Het plan is onderdeel van het Co-Green concept, een duurzaam sloopnieuwbouw concept van ERA contour, Woningstichting Eigen Haard, architect KOW en sloopbedrijf Oranje. Co-Green houdt in het kort in dat het juist door samenwerking mogelijk is om niet alleen klimaatneutraal te wonen maar ook klimaatneutraal te slopen en te bouwen! Sloopmateriaal wordt gerecycled en benodigde energie om te kunnen bouwen wordt duurzaam opgewekt.


Alleen mogelijk dankzij hechte samenwerking

Klimaatneutraal bouwen is duur vandaar dat er vol wordt ingezet op efficiënte samenwerking. Alleen zo kunnen onnodige kosten voorkomen worden. Zo wordt er volop gebruik gemaakt van alle mogelijke middelen en gedeelde kennis. Smit Elektra is er dan ook trots op dat zij hun expertise en kunde in mogen zetten op het gebied van energiemanagement, zonnepanelen en LED verlichting. Naast de installatie van een intelligent energiemonitoringsysteem hebben wij tevens zorg mogen dragen voor de zonnepanelen, complete elektrische installatie, videoinstallatie en LED verlichting.

Projectgegevens


De opdrachtgever; ERA Contour

ERA Contour

ERA Contour werkt samen met gemeenten, corporaties, bewoners en ontwikkelaars en creeërt buurten en wijken. Duurzame wijken waar mensen met plezier blijven wonen. Dat kunnen we niet alleen maar doen we samen. Co-creatie: samenwerken met partner en eindgebruikers. Helder en transparant en met respect voor mens en milieu.

Foto's project