Tel 0299 363889 | mail@smitelektra.nl

Toegangscontrole & deurautomatisering

Deurautomatisering en toegangscontrole van Smit Elektra; er gaat een wereld voor u open

De ontwikkelingen op het gebied van toegangscontrole hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Smit Elektra heeft niet stil gezeten en installeert voor vele aansprekende opdrachtgevers hoogintelligente en complexe toegangscontrolesystemen.


Deurautomatisering, er gaat een wereld voor u open

De bereikbaarheid en routing van mensen binnen een gebouw is allesbepalend voor het ontwerp. Of het nu een winkelcentrum, wooncomplex of hotel betreft. Het functionele concept is bedacht rondom de mensen die er zich in bewegen. Ontwerpers en ontwikkelaars worden zich steeds bewuster van de mogelijkheden die deurautomatisering en toegangscontrole bieden bij de concrete invulling en vormgeving van een gebouw. Deuren en toegangen kunnen worden ‘geprogrammeerd’ zodat ruimtes en looproutes efficiënter gebruikt worden.


Integraal onderdeel van uw complete technische installatie

Ook deurautomatisering is een onlosmakelijk onderdeel van een compleet elektrotechnische installatie. De koppelingen tussen inbraak-, brand- en camerasystemen spreken voor zich. Bij calamiteiten is het van groot belang dat cruciale toegangen automatisch geopend of juist gesloten blijven. 


Smit Elektra 24 uur per dag verantwoordelijk

In combinatie met bijvoorbeeld camera- en telefoniesystemen biedt Smit Elektra complete oplossingen voor woon- en zorgcomplexen. Wij ontwerpen, adviseren én nemen ook de verantwoordelijkheid. Onderhoud en service is onderdeel van het ontwerpproces. Bij storingen en/of calamiteiten staat onze storingsdienst 24 uur per dag klaar om problemen direct op te lossen.


Veiligheid boven alles

In een aantal bedrijfstakken zoals in de zware industrie of waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen is de juiste schakel tussen deurautomatisering en branddetectie van levensbelang. Smit Elektra is als een van de weinige experts op het gebied van deurautomatisering tevens gecertificeerd branddetectiebedrijf . Wij zijn bevoegd om zelfstandig een programma van eisen op te stellen welke voldoet aan zowel alle gestelde brandveiligheidseisen als wettelijke verplichtingen.

Meer informatie over brandveiligheid? Bel 0299 398006 of mail Theo Tol.
Smit Elektra is een NCP/KIWA gecertificeerd branddetectiebedrijf.