Tel 0299 363889 | mail@smitelektra.nl

Technische installaties voor woningbouw

Smit Elektra vertaalt moderne woonwensen naar intelligente, duurzame en economische verantwoorde oplossingen.

De moderne woningkoper of huurder is mondiger geworden en terecht. Ontwikkelaars en/of woningcorporaties moeten voldoen aan de vraag van de kopers naar meer wooncomfort.


Meer wooncomfort realiseren voor minder geld

Meer wooncomfort is redelijk eenvoudig te realiseren maar is deze ook economisch verantwoord? Smit Elektra is al meer dan 50 jaar getuige van alle technische ontwikkelingen op de woningmarkt. Onze kennis en knowhow reikt ver en onze ervaring met zowel woningcorporaties, aannemers én bewoners is groot.

Wij zien oplossingen in kennis delen en directe betrokkenheid tussen alle betrokken (bouw)partijen. Co-makership en deelname in bouwteams biedt optimale bundeling van kennis en capaciteit en leidt tot een kwalitatief beter eindproduct voor kopers en huurders.


Duurzaam ontwikkelen

Belangrijke aspecten bij het succesvol ontwikkelen van woningen zijn duurzaamheid en energiemanagement. Niet altijd even eenvoudig aangezien benodigde investeringen voor energieneutrale woningen nog steeds hoog zijn. Gelukkig zijn er oplossingen. Zo voorziet de overheid -nog- in een aantal regelingen en subsidies die energiebesparende maatregelen stimuleren. 

Smit Elektra biedt diverse oplossingen en maatregelen zoals bijvoorbeeld de installatie van zonnepanelen of LED verlichting. Met intelligente KNX systemen kunnen wij het energieverbruik monitoren en automatisch bijsturen. Het efficient gebruik van elektra, gas en licht op deze manier kan de energieprestaties met 30% doen toenemen. 

Meer voor woningbouw:
Meer technische installaties:
Meer weten over technische installaties? Bel 0299 398010. Vraag naar Rene de Koning
Ook jaarlijks uw brandblusmiddelen laten controleren?